Usein kysytyt kysymykset

1. Millaisiin kuluihin apurahan voi saada?
Apurahaa voi saada matkakuluihin, tutkimuksesta koituviin kuluihin (esim. kaukolainat, monistus- ja tulostus) tai yleisiin elämiskustannuksiin kuten vuokran maksuun. Apurahan tarkoitus tulee tulla esille hakemuksen liitteessä.

2. Missä vaiheessa opintoja apurahaa voi ja kannattaa hakea?
Apurahoja voi hakea tutkinnon loppuvaiheen opintoja varten. Ensisijaisesti niitä tulee hakea sellaisiin tarkoituksiin, jotka edistävät ylemmän korkeakoulun lopputyön valmistumista.

3. Voiko apurahaa hakea takautuvasti?
Hakemusta jättäessäsi sinun tulee olla Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija.