Apurahat ja palkinnot

Apurahoja perustutkinto-opiskelijoille

Huom! Apurahan saaneet opiskelijat saivat poitiivisen päätöksen apurahan saamisesta utu-sähköpostiinsa viikolla 13.

Opintojensa loppuvaiheessa olevat Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea apurahaa Valto Takalan rahastosta 18.11.-15.12.2022 aikana. Yksittäisen apurahan suuruus on 1 000 euroa.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä on suositeltavaa, että hakija lukee seuran sivuilta löytyvät vastaukset yleisimpiin apurahoja koskeviin kysymyksiin. Linkki sivun alareunassa.

Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä.

Apurahan saajan on toimitettava lyhyt selvitys apurahan käytöstä Yliopistoseuran hallitukselle vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.

Apurahansaaja Eemeli Eronen kuvattavana Maaherran makasiinin edessä.
Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille apurahahaku on auki perinteisesti marraskuussa. Hallitus tekee päätöksen vuosittain jaettavasta kokonaissummasta ja ajankohdasta.

Oikealta seuran hallituksen pj Ville Pitkänen, Sanna Ahvenharju, Miikka Laihinen ja Sami Kurkinen.

Väitöskirjapalkinnot

Seura jakaa vuosittain väitöskirjapalkintoa. Turun yliopiston hallinnassa on tieteellinen tukirahasto, jonka tuoton seura jakaa osana yhtä väitöskirjapalkintoa. Palkinnot jaetaan Turun yliopiston avajaisissa syyskuun alussa. Palkinnot ovat 1000 euroa kappale.

Vuonna 2022 väitöskirjapalkinnon saivat:

VTT Sanna Ahvenharju: ”Futures Consciousness as a Human Anticipatory Capacity – Definition and Measurement”
FT Sami Kurkinen: ”Cavity-based negative images in molecular docking”
PsT Miikka Laihinen “Tapahtuvia runoja. Kielen materiaalisuus ja lukutapahtuman subjektiviteetti 2000-luvun kirjamuodossa julkaistussa kokeellisessa suomalaisessa runoudessa”

Phoenix-palkinto

Phoenix-tiedepalkinto jaetaan aktiiviuraa tekevälle tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Palkinnolla halutaan korostaa akateemisen tutkimuksen merkitystä Turussa ja kannustaa uutta luovaa tutkimusta. Palkinto myönnetään tunnustuksena korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinnon suuruus on 50 000 euroa.

Yksityinen henkilö tai yhteisö voi ehdottaa tiedepalkinnon saajaa. Phoenix-palkinnon myöntää Turun Suomalainen Yliopistoseura palkintoraadin esityksestä. Palkintoraadin muodostavat Yliopistoseuran hallituksen edustajat sekä asiantuntijajäseninä Yliopistoseuran kutsumat tieteen ja
tutkimuksen edustajat.

Ensimmäinen Phoenix-tiedepalkinto myönnettiin Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa 3.11.2017. Palkinnon sai akatemiaprofessori Virpi Lummaa ansiokkaasta ja luovasta poikkitieteellisestä evoluutiotutkimuksesta.

Akatemiaprofessori Virpi Lummaa Akatemiatalolla Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa.