Apurahat ja palkinnot

Apurahoja Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille

Turun yliopiston opiskelijat voivat hakea apurahaa Valto Takalan rahastosta 1.11.–30.11.2023 välisenä aikana. Apurahoja myönnetään opintojensa loppuvaiheessa oleville perustutkinto-opiskelijoille. Myöntöperuste on opintomenestys sekä lopputyön kuvaus. Apurahoja jakamisessa huomioidaan myös yliopiston monialaisuus.

Apurahoja voi hakea perustutkinnon loppuvaiheen opintoja varten. Ensisijaisesti niitä tulee hakea sellaisiin tarkoituksiin, jotka edistävät ylemmän korkeakoulun lopputyön valmistumista.

Apurahaa voi saada matkakuluihin, tutkimuksesta koituviin kuluihin (esim. kaukolainat, monistus- ja tulostus) tai yleisiin elämiskustannuksiin kuten vuokran maksuun. Hakijan tulee hakemusta jättäessään olla Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija.

Jaettava apurahasumma on noin 25 000 euroa. Yksittäisen apurahan suuruus on 1 000 euroa. Päätökset apurahojen saajista tehdään maaliskuuhun 2024 mennessä, jolloin myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan sähköpostitse.

Hakukaavake sulkeutuu 30.11.2023 klo 23.59.

Apurahan saajan on toimitettava lyhyt selvitys apurahan käytöstä Yliopistoseuran hallitukselle vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.

Kysymykset ja yhteydenotot sähköpostitse koordinaattori Eeva-Maria Soikkaselle, yliopistoseura@utu.fi

HUOM! Apurahan saaneita on lähestytty sähköpostitse maaliskuun viimeisellä viikolla.

Apurahansaaja Eemeli Eronen kuvattavana Maaherran makasiinin edessä.
Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille apurahahaku on auki perinteisesti marraskuussa. Hallitus tekee päätöksen vuosittain jaettavasta kokonaissummasta ja ajankohdasta.

Palkinnot oli vastaanottamassa Steffen Grebe (vas), Enna Toikka ja Olli-Pekka Heinimäki. Oikealla kuvassa seuran hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Linderborg.

Väitöskirjapalkinnot

Seura jakaa vuosittain syyskuussa Turun yliopiston avajaisissa väitöskirjapalkintoja. Palkinnot ovat 1 000 euroa kappale. Vuonna 2023 väitöskirjapalkinnon saivat:                                 

FT Steffen Grebe, molekulaarinen kasvibiologia
Photosynthetic characteristics of Pinaceae: From evolution to environmental acclimation

KT Olli-Pekka Heinimäki, kasvatustiede
Functional participatory roles in collaborative science learning

VTT Enna Toikka, sosiaalityö
Lasten ja nuorten elämäntyytyväisyys koetun köyhyyden ja materiaalisen puutteen kontekstissa

LT Felix Vaura, sisätautioppi
Phenotypic and Genetic Subtyping of Hypertension – Toward Personalized Hypertension Care

Lue lisää

Phoenix-palkinto

Phoenix-tiedepalkinto jaetaan aktiiviuraa tekevälle tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Palkinnolla halutaan korostaa akateemisen tutkimuksen merkitystä Turussa ja kannustaa uutta luovaa tutkimusta. Palkinto myönnetään tunnustuksena korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinnon suuruus on 50 000 euroa.

Yksityinen henkilö tai yhteisö voi ehdottaa tiedepalkinnon saajaa. Phoenix-palkinnon myöntää Turun Suomalainen Yliopistoseura palkintoraadin esityksestä. Palkintoraadin muodostavat Yliopistoseuran hallituksen edustajat sekä asiantuntijajäseninä Yliopistoseuran kutsumat tieteen ja
tutkimuksen edustajat.

Ensimmäinen Phoenix-tiedepalkinto myönnettiin Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa 3.11.2017. Palkinnon sai akatemiaprofessori Virpi Lummaa ansiokkaasta ja luovasta poikkitieteellisestä evoluutiotutkimuksesta.

Akatemiaprofessori Virpi Lummaa Akatemiatalolla Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa.