Apurahat ja palkinnot

Apurahoja perustutkinto-opiskelijoille

Opintojensa loppuvaiheessa olevat Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea apurahaa Valto Takalan ja Mirjam Vähä-Kirvelän rahastoista 8.11.–8.12.2021 klo 16.00. Mirjam Vähä-Kirvelän apurahat jaetaan lahjakkaille oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Jaettava apurahasumma oli noin 25 000 euroa. Yksittäisen apurahan suuruus on 1 000 euroa.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä on suositeltavaa, että hakija lukee seuran sivuilta löytyvät vastaukset yleisimpiin apurahoja koskeviin kysymyksiin. Linkki sivun alareunassa.

Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle.
Pääset hakemukseen tästä.

Päätökset apurahoista tehdään maaliskuuhun 2022 mennessä, jolloin myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille. Apurahan saajan on toimitettava lyhyt selvitys apurahan käytöstä Yliopistoseuran hallitukselle vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.

Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille apurahahaku on auki perinteisesti marraskuussa. Hallitus tekee päätöksen vuosittain jaettavasta kokonaissummasta ja ajankohdasta.

Väitöskirjapalkinnot jaetaan Turun yliopiston avajaisissa syyskuun alussa. Vasemmalta Jenni Tikkanen, Antti Lindfors, Anu-Maija Kaihlanen, Niko Hatakka ja Maija Helminen.

Väitöskirjapalkinnot

Seura jakaa vuosittain väitöskirjapalkintoa. Turun yliopiston hallinnassa on tieteellinen tukirahasto, jonka tuoton seura jakaa osana yhtä väitöskirjapalkintoa. Palkinnot jaetaan Turun yliopiston avajaisissa syyskuun alussa. Palkinnot ovat 1300 e kappale.

Vuonna 2021 väitöskirjapalkinnon saivat:

VTT Niko Hatakka: Populism in the hybrid media system: populist radical right online counterpublics interacting with journalism, party politics, and citizen activism
OTT Maija Helminen: Finnish Civil Society Organizations in Criminal Justice in a Comparative Perspective: Exploring Their Possibilities to Fulfil Their Values and Maintain Autonomy
PhD Mingzhe Jiang: Automatic Pain Assessment by Learning from Multiple Biopotentials
TtT Anu-Marja Kaihlanen: From a nursing student to a registered nurse – Final clinical practicum facilitating the transition
FT Antti Lindfors: Intimately Allegorical: The Poetics of Self-Mediation in Stand-Up Comedy
KTT Matti Minkkinen: A breathless race for breathing space: Critical-analytical futures studies and the contested co-evolution of privacy
KT Jenni Tikkanen: Constructing Life Courses in Times of Uncertainty. Individualisation and Social Structures in the Context of Finnish Education

Phoenix-palkinto

Phoenix-tiedepalkinto jaetaan aktiiviuraa tekevälle tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Palkinnolla halutaan korostaa akateemisen tutkimuksen merkitystä Turussa ja kannustaa uutta luovaa tutkimusta. Palkinto myönnetään tunnustuksena korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinnon suuruus on 50 000 euroa.

Yksityinen henkilö tai yhteisö voi ehdottaa tiedepalkinnon saajaa. Phoenix-palkinnon myöntää Turun Suomalainen Yliopistoseura palkintoraadin esityksestä. Palkintoraadin muodostavat Yliopistoseuran hallituksen edustajat sekä asiantuntijajäseninä Yliopistoseuran kutsumat tieteen ja
tutkimuksen edustajat.

Ensimmäinen Phoenix-tiedepalkinto myönnettiin Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa 3.11.2017. Palkinnon sai akatemiaprofessori Virpi Lummaa ansiokkaasta ja luovasta poikkitieteellisestä evoluutiotutkimuksesta.

Akatemiaprofessori Virpi Lummaa Akatemiatalolla Yliopistoseuran 100-vuotisjuhlassa.