Seuran historia

Yliopistoseuran toiminta

Marraskuun 4. päivänä 1917 perustettiin Turun Suomalainen Yliopistoseura organisoimaan varojen keräystä suomalaisen yliopiston perustamiseksi Turkuun. Yliopistoseura on yksi Suomen vanhimmista yhdistyksistä, yhdistysrekisterissä se sai järjestysnumeron 12.

Aktiivinen propagandatyö teki yliopistohanketta tunnetuksi kautta Suomen. Sadat vapaaehtoiset kerääjät kiersivät maata keräten lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä. Vastaitsenäistyneen maan kansalaisia elähdytti vahva suomalaisuusaatteen värittämä sivistystahto ja keräystavoite saavutettiin muutamassa vuodessa. Lahjoittajia – maanviljelijöitä, virkamiehiä, opettajia, taiteilijoita, tiedemiehiä – kertyi lopulta 22 040. Tästä viestii yliopiston päärakennuksen seinässä oleva teksti ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”.

Yliopisto perustettiin vuonna 1920, jonka jälkeen seuraa tarvittiin toiminnan käynnistämiseen, taloudesta ja hallinnosta huolehtimiseen. Eriytyminen alkoi vuonna 1927, jolloin seura lahjoitti omaisuutensa yliopistolle. Mutta aina yliopiston valtiollistamiseen asti vuonna 1974 yliopistoseura avusti yliopiston toimintaa erilaisissa tilapäistarpeissa.

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran historia on aina ollut sidoksissa Turun yliopiston kehitysvaiheeseen – siihen, minkälaista tukea yliopisto kulloinkin tarvitsee. Vapauduttuaan jatkuvista rahankeräyksistä ja yliopiston taloushallinnon velvoitteista seurasta tuli aatteellinen yhdistys. Keskeisiksi tehtäviksi seuralle muodostuivat opiskelijoille suunnatut apurahat sekä yliopistokulttuurin tukeminen. Yliopistoseura toimi pitkään myös kesäyliopiston taustayhteisönä.

Viime vuosina on korostunut seuran rooli yliopiston ystäviä kokoavana tahona ja positiivisen viestin välittäjänä Turun yliopistosta.

Silkkihuiviin on painettu lahjakirja, jolla seura luovutti päätäntävaltansa Turun yliopistolle.