Mari Pantsar sai kunniamerkin 28.2. Turun yliopiston vuosijuhlassa.

Mari Pantsarille Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki

Yliopistoseura ja Turun yliopisto myönsivät vanhempi neuvonantaja Mari Pantsarille Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin.

Mari Pantsar on aktiivinen ja pitkäaikainen kestävän kehityksen puolestapuhuja. Pantsar on työssään ja luottamustehtävissään vaikuttanut Suomen ilmastopolitiikkaan ja tuonut lisäksi esille luontokadon hidastamisen merkitystä ja ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemista käytännön toimin. Hän on toiminut Turun yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2022 ja sitä kautta vaikuttanut myös yliopistolle strategisesti merkittävien kestävän kehityksen toimenpiteiden edistämiseen yliopistolla.

Pantsar sai kunniamerkin Turun yliopiston vuosijuhlassa 28.2.2023.

– Olen todella kiitollinen saamastani palkinnosta. Turun yliopistolla on laaja vaikutus paitsi Varsinais-Suomen yksityiseen, julkiseen ja kolmanteen sektoriin, mutta myös laajemmin muualla Suomessa ja kansainvälisesti. Turun yliopisto on profiloitunut erityisesti ekologisten kestävyyshaasteiden, kuten ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, ratkaisemisessa. Tämä näkyy siinä, että teema on nostettu tutkimuksen ja opetuksen temaattiseksi kokonaisuudeksi yliopiston strategiassa ja toiminnassa. Mikäpä voisikaan olla tärkeämpi strateginen painopiste yliopistolle kuin tulevien ja nykyisten sukupolvien hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen, Pantsar toteaa.

Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi ansioitunut Turun yliopiston henkisten tai aineellisten päämäärien toteuttamisessa.