Palkinnot oli vastaanottamassa Steffen Grebe (vas), Enna Toikka ja Olli-Pekka Heinimäki. Oikealla kuvassa seuran hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Linderborg.

Seura palkitsi neljä tutkijaa laadukkaista ja ajankohtaisista väitöstutkimuksista

Seura jakoi neljä väitöskirjapalkintoa lukuvuoden 2022–2023 aikana Turun yliopistossa hyväksytyille väitöskirjoille. Palkinnon saivat FT Steffen Grebe molekulaarisesta kasvibiologiasta, KT Olli-Pekka Heinimäki kasvatustieteistä, VTT Enna Toikka sosiaalityöstä ja LT Felix Vaura sisätautiopista.

Väitöskirjapalkinnoilla halutaan tuoda esille väitöskirjojen tuottavan laadukasta ja ajankohtaista tutkimusta, mutta myös sitä, että väitöskirjan kirjoittaminen on ainutlaatuinen oppimisprosessi kohti asiantuntijuutta.

– Palkitut työt edustavat alansa kärkitutkimusta. Toivomme, että myönnetty palkinto kannustaa jatkotutkimuksen tekoon, toteaa Yliopistoseuran hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Linderborg.

Palkinnon saanut, sosiaalityöstä väitellyt, Enna Toikka tarkasteli väitöskirjassaan suomalaislasten ja -nuorten elämäntyytyväisyyttä erityisesti koetun köyhyyden ja materiaalisen puutteen näkökulmista.

– Tuntuu hyvältä saada tunnustusta pitkän prosessin päätteeksi. Se tuo vahvistusta sille, että valitsemani aihe on tärkeä myös muiden mielestä, Toikka toteaa.

Kasvatustieteistä väitellyt Olli-Pekka Heinimäki tutki väitöskirjassaan ryhmänjäsenten spontaanisti omaksuvia rooleja ja mikä on niiden merkitys yhteisöllisessä oppimisessa.

– Disinformaation, populismin ja polarisaation kasvaessa yhteiskunnallisessa keskustelussa pidän väitöskirjojen tuottaman tieteellisen tiedon arvostamista ja sen aktiivista esiin nostamista eri foorumeilla, kuten esimerkiksi näiden palkintojen avulla, tärkeänä.

Tuhannen euron palkinnot luovutti Turun yliopiston avajaisjuhlassa seuran varapuheenjohtaja Kaisa Linderbog.

Palkitut väitöskirjat:                                 

FT Steffen Grebe, molekulaarinen kasvibiologia
Photosynthetic characteristics of Pinaceae: From evolution to environmental acclimation

KT Olli-Pekka Heinimäki, kasvatustiede
Functional participatory roles in collaborative science learning

VTT Enna Toikka, sosiaalityö
Lasten ja nuorten elämäntyytyväisyys koetun köyhyyden ja materiaalisen puutteen kontekstissa

LT Felix Vaura, sisätautioppi
Phenotypic and Genetic Subtyping of Hypertension – Toward Personalized Hypertension Care

Onnea palkinnon saajille!