Apurahoja jaettiin kaikkiin Turun yliopiston tiedekuntiin. Noin 6 prosenttia hakijoista sai myönteisen päätöksen hakemukselleen.

Seura jakoi 24 apurahaa perustutkinto-opiskelijoille

Yliopistoseura jakoi Valto Takalan rahastosta 24 kappaletta 1 000 euron apurahoja. Apurahoja myönnettiin kaikkiin Turun yliopiston kahdeksaan tiedekuntaan. Apurahalla seura haluaa tukea perustutkinto-opiskelijoita, jotka kirjoittavat ylemmän korkeakoulun lopputyötään.

Oikeustiedettä pääaineenaan lukeva Emilia Salminen sai apurahan pro graduaan varten. Työn aiheena on avopuolison jäämistöoikeudellinen asema ja sen parantaminen jäämistösuunnittelun keinoin.

– Apurahan saaminen on suuri kunnianosoitus. Se antaa paitsi taloudellista tukea, myös henkistä kannustusta graduni loppuunsaattamiseen. Tällainen tunnustus on osoitus siitä, että graduni aihetta pidetään tärkeänä ja työtäni sen eteen arvostetaan, Salminen toteaa.

Suomen kieltä ja suomalais-ugrilaista kielentutkimusta opiskeleva Riina Keskitalo tutki pro gradussaan kieli- ja kielitaitokäsityksiä lukion opetussuunnitelman perusteissa.

– Apurahan saaminen loi uskoa itseen ja muistutti, että omista saavutuksista tulee olla ylpeä. Suhtaudun omaan työhöni aina kriittisyydellä. Se, että alan asiantuntija on arvioinut työni apurahan arvoiseksi, on mahtava asia. Apurahan saaminen on muistutus itselle siitä, että pystyn ja ennen kaikkea osaan, Keskitalo kertoo.

Testiiii
Riina Keskitalo (vas.) ja Eevi Heilimö ottivat apurahan vastaan Turun yliopiston päärakennuksella järjestetyssä apurahajakotilaisuudessa.


Seura haluaa jakaa apurahat perustutkinto-opiskelijoille, joille apurahahakuja on muuten auki vähän. Tukea voi saada esimerkiksi arkistomatkoihin, mutta myös yleisiin elinkustannuksiin. Suomen historiaa ja taloustiedettä pääaineinaan lukeva Kristian Martiskainen tekee opinnäytetyötään E.G. Palménin koulukunnan varallisuuserotutkimusten historiografisesta ja aatehistoriallisesta taustasta.

– Apuraha merkitsee minulle arvostusta tekemääni opinnäytetyötä kohtaan. Apuraha kohdistuu elämisen ja asumisen rahoittamiseen. Lisäksi se tuo helpotusta graduni työstämiseen liittyviin arkistomatkojen rahoittamiseen Helsingin kansalliskirjastoon, Martiskainen toteaa.

Kristian Martiskainen käy apurahan avulla kansallisarkistossa ja kansalliskirjastossa tutkimassa E.G. Palménin ja hänen oppilaidensa tekemiä varallisuuserotutkimuksia sekä myös niihin liittyvää kirjeenvaihtoa.


Hakemuksia seuralle tuli määräaikaan mennessä 365 kappaletta, eli noin 6 prosenttia hakijoista sai anomukseensa myönteisen päätöksen.

Seuraavan kerran Yliopistoseura aukaisee apurahahaun perustutkinto-opiskelijoille syksyllä 2023. Kyseiset apurahat myönnetään ja jaetaan keväällä 2024.

Valto Takalan apuraha myönnettiin vuonna 2023 seuraaville:

Aada Yliniskala, hammaslääketiede
Alpertti Rahikainen, laskentatoimi ja rahoitus
Anni Aitonurmi, taloustiede
Anting Li, biolääketiede
Dan Ha Le, kansainvälinen liiketoiminta
Eevi Heilimö, kasvatustiede
Emil Koskikuru, oikeustiede
Emilia Salminen, oikeustiede
Ennaliina Leiwo, kotimainen kirjallisuus
Hebe Ronkainen, mediatutkimus
Kristian Martiskainen, Suomen historia
Lilja Parkkali, biolääketiede
Maiju Liimatainen, biotekniikka
Miika Kaksonen, espanja
Oskari Virtanen, psykologia
Riina Keskitalo, suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Roosa Kotiniitty, fysiologia ja genetiikka
Rosa Auramo, logopedia
Samuel Rauhala, taloustiede
Shania Saini, elintarvikekehitys
Stina Aaltolahti, uskontotiede
Taru Lepistö, sosiologia
Venla Veistola, kasvatustiede
Visa Kuntze, tilastotiede