Apurahansaajat jakotilaisuudessa huhtikuussa 2024 Turun yliopiston päärakennuksessa.

Perustutkinto-opiskelijoille apurahoja kaikkiin kahdeksaan tiedekuntaan

Yliopistoseura jakoi Valto Takalan rahastosta 24 kappaletta 1 000 euron apurahoja. Apurahoilla seura haluaa tukea perustutkinto-opiskelijoita, jotka kirjoittavat ylemmän korkeakoulun lopputyötään ja joille apurahoja on määrällisesti vähän haettavissa.

Logopediaa opiskeleva Sanni Männistö sai apurahan pro graduaan varten. Opinnäytetyössään hän tutki morfologisia taitoja mittaavaa arviointimenetelmää ja sen tulosten yhteyksiä luetun ymmärtämisen taitoihin 8–9-vuotiailla.

– Apurahan saaminen oli ilahduttava uutinen taloudellisesti, mutta ennen kaikkea tutkimusaiheen näkökulmasta. Sen saaminen on viesti graduni tutkimusaiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta, joka motivoi entisestään työskentelemään kunnianhimoisesti aiheen parissa. On hienoa, että logopediset, PISA-tutkimustenkin tulosten valossa yhteiskunnallisesti merkittävät tutkimusaiheet saavat arvostusta, Männistö toteaa.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Sanni Männistö ja kauppakorkeakoulussa lopputyötään tekevä Anna-Liina Hakanen saivat Valto Takalan apurahat keväällä 2024.

Yliopistoseura haluaa jakaa apurahat perustutkinto-opiskelijoille, joille apurahahakuja on muuten auki vähän. Tukea voi saada esimerkiksi arkistomatkoihin, mutta myös yleisiin elinkustannuksiin. Kauppakorkeakoulussa markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella opiskeleva Anna-Liina Hakanen tutki pro gradussaan ketjuliikkeen odotuksia ja vastuullisuusviestintää makeisalalla.

– Apurahan saaminen vähentää taloudellista painettani ja mahdollistaa keskittymisen loppukevään ajan ainoastaan gradun valmiiksi saattamiseen ja valmistumiseen, Hakanen täsmentää.

Hakemuksia seuralle tuli määräaikaan mennessä 332 kappaletta eli noin 8 prosenttia hakijoista sai anomukseensa myönteisen päätöksen. Biologian laitoksella opiskeleva Max Koistinen tutkii pro gradussaan vihersammakoiden saalislajeja Suomessa. Hän kokee saaneensa taloudellista, mutta myös henkistä tukea apurahasta.

Keväiseen apurahajakotilaisuuteen varautunut Max Koistinen kuvattiin yliopiston keskusaukiolla lumisateessa.

– Hakijoita oli valtava määrä ja siihen suhteutettuna apurahan saaminen toi itseluottamusta tulevaisuuden hakemuksia ajatellen, Koistinen miettii.

Seuraavan kerran Yliopistoseura aukaisee apurahahaun perustutkinto-opiskelijoille syksyllä 2024. Kyseiset apurahat myönnetään ja jaetaan keväällä 2025.

David Ekwa totesi apurahan mahdollistavan sen, että hän voi kevään aikana vahvistaa akateemista osaamistaan työnteon sijan.

Valto Takalan apuraha myönnettiin vuonna 2024 seuraaville:

Ekwe David
Hakanen Anna-Liina
Heiskanen Iida 
Holmström Anna
Isolauri Sofia
Järvinen Niko
Karppi Ville
Keskiniva Kukka
Ketola Vanamo
Koistinen Max
Korte Laura
Kumpunen Anna
Lahnalahti Iida
Leinonen Jouko
Maree Burgert
Männistö Sanni
Pirttijärvi Jutta
Saleem Tayyab
Tokmak Fadime
Valta Iida
Veikkola Emilia
Vesanto Iida
Yausheva Almira
Ylipaino Hilda
Zehner Lukas