Erityispedagogiikkaa lukeva Maiju Hiltunen on yksi apurahan saajista.

Graduvaiheen opiskelijoille jaettiin apurahoina 29 000 euroa

Yliopistoseura jakoi keväällä 29 kappaletta 1 000 euron apurahoja Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Seura haluaa kohdistaa tukensa erityisesti graduvaiheessaan oleville opiskelijoille.

Erityispedagogiikkaa lukeva Maiju Hiltunen tarkastelee lopputyössään temperamentin yhteyttä lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen valmiuksiin alle kouluikäisillä lapsilla. 

– Apurahan saaminen tuntui tosi upealta! Se motivoi opintojen viimeisillä metreillä ja saa tuntemaan, että se, mitä teen, on merkityksellistä, Hiltunen toteaa. 

Biolääketieteen opiskelija Olli Laaksoaho tutkii uutta proteiinia ihmisen immuunipuolustuksen ja tautia aiheuttavien bakteerien välisessä vuorovaikutuksessa.

– Kuultuani apurahasta aloin saman tien suunnittelemaan kokeita tulevaa tutkimusta varten. Apuraha mahdollistaa tutkimustyön jatkamisen alkukesästä.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 275 kappaletta, eli noin 11 prosenttia hakijoista sai anomukseensa myönteisen päätöksen.

Apurahan vuonna 2021 saivat:

Aalto Laura, markkinointi
Alanen Krista, oikeustiede
Dickman Jaakko, mediatutkimus
Glad Anton, data-analytiikka
Hiltunen Maiju, erityispedagogiikka
Huhtala Atte, suomen kieli 
Hukkanen Mikaela, fysiologia ja genetiikka
Juutinen Iida-Maaria, hoitotiede
Kiehelä Alina, ranskan kieli
Korpi Ossi, uskontotiede
Kuusela Anna, sosiologia
Kärkkäinen Katri, erityispedagogiikka
Laaksoaho Olli, biolääketiede
Lehvä Mari, MDP in Gender Studies
Martikainen Jenita, Suomen historia 
Ojala Ronja, lääketiede
Pelto Annika, saksan kieli 
Piri Minna, musiikkitiede
Pulkkinen Valtteri, valtio-oppi
Raerinne Sari, englannin kieli
Rihu Sanna, yleinen kirjallisuustiede
Seppälä Akseli, tietojärjestelmätiede
Silven Rosa, folkloristiikka
Somervaara Aleksi, laskentatoimi ja rahoitus
Talja Aino, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus 
Talvitie Emma, biotekniikka
Tuomikoski Elina, eläinfysiologia
Vepsä Suvi, taidehistoria
Ylitalo Elisabeth, ekologia ja evoluutiobiologia