Anuer Al-Rammahi

Hammaslääketieteen opiskelija Anuer Al-Rammahi on yksi apurahan saajista.

Apurahansaajat kiittelivät yliopistoseuraa perustutkinto-opiskelijoiden tukemisesta ja kannustuksesta

Yliopistoseura jakoi Valto Takalan ja Mirjam Vähä-Kirvelän rahastoista myönnetyt apurahat kevätauringon paisteessa. Apurahoja myönnettiin 25 opiskelijalle Turun yliopiston eri tiedekunnista.

Yksi apurahan saaneista on Annika Fagerholm, joka tutkii erityispedagogiikan gradussaan näkymättömyyden kokemuksista koulun arjessa.

– Apuraha on minulle ennen kaikkea merkittävä tunnustus tekemästäni työstä gradun parissa. Tuntuu hyvältä, että uurastukseni sai huomionosoituksen, Fagerholm toteaa.

Seura haluaa jakaa apurahat perustutkinto-opiskelijoille, joille apurahahakuja on auki vähän.

Biokemiaa opiskeleva Heli Tirkkonen tutkii gradussaan miten uusia antibiootteina toimivia tetrasenomysiinijohdannaisia voidaan tuottaa bakteereiden aineenvaihduntaa muokkaamalla.

– On hienoa, että seura tukee pro gradu -tutkielmia tekeviä opiskelijoita, koska tämä on useille opintojen vaikein vaihe. Erityiskiitos jäsenille saamastani tuesta.”

Hammaslääketieteen opiskelija Anuer Al-Rammahi tekee opinnäytetyönään hammasimplanttien ominaisuuksista ja käsittelytavoista ennen niiden kiinnittämistä.

– Apuraha tukee opintojani taloudellisesti ja samalla se toimii kannustimena loppuopintoihin.

Hakemuksia seuralle tuli määräaikaan mennessä 189 kappaletta, eli noin 13 prosenttia hakijoista sai anomukseensa myönteisen päätöksen. Apurahan suuruus on 1 000 euroa.

Seuraavan kerran Yliopistoseura aukaisee apurahahaun perustutkinto-opiskelijoille syksyllä 2022. Kyseiset apurahat myönnetään ja jaetaan keväällä 2023.

Valto Takalan apuraha myönnettiin vuonna 2022 seuraaville:

Annika Fagerholm, erityispedagogiikka
Anuer Al-Rammahi, hammaslääketiede
Aurora Nisso, poliittinen historia
Charles Dzormeku, kasvatustiede
Christian Hadaya, lääketiede
Daria Andreeva, kansainvälinen liiketoiminta
Eeli Partanen, Suomen historia
Eemeli Eronen, fysiikka
Heini Sorakivi, kulttuurihistoria
Heli Tirkkonen, biokemia
Iida Hauhia, oikeustiede
Iida Knaappila, oikeustiede
Johanna Hämäläinen, psykologia
Katarina Korpinen, patologia
Laura Mustajärvi, kirjallisuustiede
Maikki Tavi, Kieliasiantuntijuus, suomen kieli
Minna-Riikka Tuohiniitty, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
Niko Puustinen, laskentatoimi ja rahoitus
Otto Tarkka, Kieliasiantuntijuus, digitaalinen kielentutkimus
Titta Yli-Hollo, analyyttinen kemia
Tuomas Gråsten, geologia
Sara Levänen, taloussosiologia
Sini Latva-Mäenpää, sosiaalityö
Susanna Likitalo, hoitotiede

Mirjam Vähä-Kirvelän apuraha myönnettiin:

Laura Mäkelä, oikeustiede