Anuer Al-Rammahi

Hammaslääketieteen opiskelija Anuer Al-Rammahi on yksi apurahan saajista.

Apurahansaajat kiittelivät yliopistoseuraa perustutkinto-opiskelijoiden tukemisesta ja kannustuksesta

Yliopistoseura jakoi Valto Takalan ja Mirjam Vähä-Kirvelän rahastoista myönnetyt apurahat huhtikuun lopulla järjestetyssä jakotilaisuudessa kevätauringon paisteessa. Apurahoja myönnettiin 25 opiskelijalle Turun yliopiston eri tiedekunnista. Opiskelijat kiittelivät seuran toimintaa erityisesti perustutkinto-opiskelijoiden tukijana.

Biokemiaa opiskeleva Heli Tirkkonen tutkii miten uusia antibiootteina toimivia tetrasenomysiinijohdannaisia voidaan tuottaa bakteereiden aineenvaihduntaa muokkaamalla. Tirkkonen on kiitollinen gradunsa aiheen saamasta arvostuksesta:

”Olen todella iloinen saamastani apurahasta ja siitä, että tekemääni pro gradu -tutkielmaa arvostetaan. Mielestäni tekemäni tutkimus uusien antibioottien kehittämiseksi Turun yliopiston ABE-tutkimusryhmässä on yhteiskunnallisesti tärkeää, ja tämän apurahan saaminen kannustaa minua jatkamaan tutkijanurallani. Minusta on hienoa, että Turun Suomalainen Yliopistoseura tukee pro gradu -tutkielmia tekeviä opiskelijoita, koska tämä on useille opintojen vaikein vaihe. Kiitos kaikille Yliopistoseuran jäsenille saamastani tuesta.”

Annika Fagerholm tutkii erityispedagogiikan tutkimuksessaan näkymättömyyden kokemuksista koulun arjessa. Fagerholm kiittelee seuraa työnsä saamasta tunnustuksesta:

”Apuraha on minulle ennen kaikkea merkittävä tunnustus tekemästäni työstä opinnäytetyöni parissa. Epävarmuus on ollut akateemisessa maailmassa läsnä, joten nyt voin olla tyytyväinen työni tuloksesta ja itsestäni. Tuntuu hyvältä, että uurastukseni sai mitä parhaimman huomionosoituksen!”

Fysiikan opiskelija Eemeli Erosen tutkielman aiheena on röntgenabsorptiospektrien tilastollinen analysointi. Apurahan saaminen on kannustanut Erosta jatkamaan tutkimuksen parissa ja hakemaan apurahoja tutkimuksen tueksi myös jatkossa.

”Olen hakenut jatko-opiskelupaikkaa Turun Yliopistosta ja väitöskirjani tulee laajentamaan gradussa tekemääni tutkimusta. Apurahan myönnön johdosta uskon vahvasti siihen, että myös jatko-opintojen rahoitus onnistuu tulevien apurahojen kautta”, toteaa Eronen.

Maikki Tavi opiskelee Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa erikoistumisalanaan suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Hän laatii pro graduaan kielitieteellisesti ja kulttuurisesti innovatiivisesta aiheesta; silmä-sanan singulatiivisesta käytöstä saamen kielissä.

”Apurahan ansiosta voin hetkeksi lopettaa tasapainoilun gradun ja työnteon välillä ja keskittyä vain graduuni. Tämä on todella tärkeää gradun etenemisen kannalta! Apuraha antoi myös uskoa omiin kykyihin ja tutkimusaiheen tärkeyteen”, kiittää Tavi.

Hammaslääketieteen opiskelija Anuer Al-Rammahi tekee opinnäytetyönään kokeellista tutkimusta hammasimplanttien ominaisuuksista ja käsittelytavoista ennen kiinnittämistä. Al-Rammahi kiittää yliopistoseuraa perustutkinto-opiskelijoiden taloudellisesta tukemisesta ja kannustamisesta.

”Tämä apuraha tukee suoraan opintojani vähentämällä taloudellista taakkaa ja samalla toimii eräänlaisena kannustimena loppuopintoihin. Tällä apurahalla tuetaan myös Turun yliopiston hammaslääketieteellistä tutkimusta syvärien muodossa, joka sattuu juuri nyt olemaan ajankohtaista. Mallikasta toimintaa ja toivotan menestystä seuran toiminnalle!”

Yliopistoseura jakaa apurahoja perustutkinto-opiskelijoille jälleen syksyllä avattavassa haussa.