Akateemikko Kaisa Häkkiselle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki

Yliopistoseura ja Turun yliopisto myönsivät akateemikko Kaisa Häkkiselle Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin. Kyseinen kunniamerkki myönnetään vuosittain henkilölle, joka on merkittävästi ansioitunut Turun yliopiston henkisten tai aineellisten päämäärien toteuttamisessa.

Häkkinen on toiminut Turun yliopiston suomen kielen professorina ja humanistisen tiedekunnan dekaanina. Hänen keskeisimpiä tutkimusalojaan ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Häkkisen tieteellinen tuotanto on laajaa-alaista ja vaikuttavaa. Hän on tieteellisen työnsä ohella tuonut tutkimusalansa tuloksia monipuolisesti esille suurelle yleisölle.

Pitkän tutkimusuran jälkeen suomen kieli kiehtoo Häkkistä edelleen.

– Kieli on kuin seitsemäs aisti, joka tekee abstraktit asiat ja ajatukset näkyviksi. Ihmisten erilaiset tavat käyttää samaa kieltä kertovat sisältöjen lisäksi ihmisestä itsestään, heidän taustastaan ja ajattelutavoistaan. On kiinnostavaa tietää, millainen systeemi suomen kieli on, millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa ja miten se käytännössä toimii, Häkkinen toteaa.

Yhtenä perusteluna kunniamerkin saamiselle oli Häkkisen rohkea tapa osallistua julkiseen keskusteluun ja tuoda esille tieteellisen tiedon tärkeyttä yhteiskunnassamme.

– Perustutkimuksen tekeminen on välillä yksinäistä ja pitkäjänteistä työtä, mutta tieteen popularisointi on parhaiden palojen poimimista tästä työstä.

Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja Tiina Okko ja yliopiston rehtori Jukka Kola ojensivat kunniamerkin Häkkiselle Turun yliopiston vuosijuhlassa 28.2.2024.