Yliopistoseura jakoi neljä väitöskirjapalkintoa Turun yliopiston avajaisissa

Yliopistoseura jakoi neljä 1 300 euron suuruista väitöskirjapalkintoa lukuvuoden 2016–2017 aikana Turun yliopistossa hyväksytyistä ansiokkaista väitöskirjoista.

Palkitut tohtorit tulevat tänä vuonna neljästä eri tiedekunnasta - kasvatustieteellisestä, kauppakorkeakoulusta, yhteiskuntatieteellisestä ja oikeustieteellisestä. Poliittisesta historiasta viime joulukuussa väitellyt Olli Kleemola totesikin palkinnonjaon jälkeen, että palkittujen erilaiset tieteelliset taustat kuvastavat hyvin kuinka monialaisesti Turun yliopistossa tehdään tutkimusta.

Kleemolan lisäksi Sini Laari ja Anu Kajamies vastaanottivat Yliopistoseuran väitöskirjapalkinnot Turun yliopiston avajaisjuhlassa 5.9.2017. Palkinnot jakoi Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja, päätoimittaja Riitta Monto. Heidän lisäkseen seura palkitsi myös oikeustieteen tohtori Natalia Olluksen.

Palkinnot jaettiin Yliopistoseuran omista rahastoista, Stiftelsen för Åbo Akademin Yliopistoseuralle lahjana annetuista varoista ja Turun yliopiston hallinnoimasta Turun Suomalaisen Yliopistoseuran tieteellisestä tukirahastosta. Kasvatustieteestä väitellyt Anu Kajamies piti Yliopistoseuran palkintoa arvokkaana tunnustuksena tehdystä työstä, joka on vaatinut monen vuoden työpanoksen. 

Palkitut tohtorit olivat yksimielisiä siitä, että on ollut hienoa saada valmiiksi isot, monivuotiset projektit. Kauppatieteiden tohtori Laari kiitteli yliopistoa monipuolisista rahoitusmekanismeista, jotka mahdollistivat täysipäiväisen keskittymisen väitöstutkimuksen tekemiseen.

Seuraavat tohtorit palkittiin:

KT Anu Kajamies: Towards Optimal Scaffolding of Low-Achievers´ Learning: Combining Intertwined, Dynamic, and Multi-domain Perspectives (kasvatustiede)

VTT Olli Kleemola: Valokuva sodassa. Neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–1945 (poliittinen historia, Stiftelsen för Åbo Akademin myöntämä pohjoismaista kulttuuria käsittelevä väitöskirjapalkinto)

KTT Sini Laari: Green Supply Chain Management Practices and Firm Performance: Evidence from Finland (toimitusketjujen johtaminen)

OTT Natalia Ollus: From Forced Flexibility to Forced Labour. The Exploitation of Migrant Workers in Finland (oikeussosiologia ja kriminologia)

Lämpimät onnittelut palkituille!