Yliopistoseura jakoi neljä väitöskirjapalkintoa Turun yliopiston avajaisissa

Yliopistoseura jakoi neljä 1 300 euron suuruista väitöskirjapalkintoa lukuvuoden 2015–2016 aikana Turun yliopistossa hyväksytyistä ansiokkaista väitöskirjoista.

Yksi palkinnon saajista oli logopediaan väitöskirjansa tehnyt Sini Haapala. Hän havaitsi väitöskirjassaan, että 2-vuotiaiden, toistuvia välikorvatulehduksia sairastaneiden lasten kuulotiedon käsittely aivokuorella poikkeaa tyypillisestä ja lisäksi nämä lapset tuottavat ikätovereitaan vähemmän konsonanttiäänteitä.

Mona Mannevuo (oik.) ja Sini Haapala (vas.) saivat väitöskirjapalkinnot Turun yliopiston avajaisissa.

- Koska varhaislapsuuden kuulotiedon käsittelyn ja kielenkehityksen on todettu olevan vahvasti yhteydessä myöhempiin kielellisiin taitoihin, tulee varhaislapsuuden toistuvat korvatulehdukset huomioida yhtenä riskitekijänä kielenkehitykselle, Haapala toteaa.

Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja, päätoimittaja Riitta Monto, luovutti palkinnot Turun yliopiston avajaisjuhlassa 5.9.2016.

- Tällainen tunnustuksen saaminen merkitsee paljon ja kannustaa jatkamaan tutkimuksen parissa. Palkinto on minulle osoitus siitä, että tutkimusaiheeni koetaan tärkeäksi ja työlläni on ollut merkitystä. Pitkän väitöskirjaprojektin aikana oman työn merkitystä ehtii kyseenalaistamaan monta kertaa, Haapala painottaa.

Palkinnot jaettiin Yliopistoseuran omista rahastoista, Stiftelsen för Åbo Akademin Yliopistoseuralle lahjana annetuista varoista ja Turun yliopiston hallinnoimasta Turun Suomalaisen Yliopistoseuran tieteellisestä tukirahastosta.

Seuraavat tohtorit vastaanottivat palkinnot:

FT Erkka Haapasalo
Extreme Observables and Optimal Measurements in Quantum Theory (teoreettinen fysiikka)

LT Jetro Tuulari
Effects of obesity and weight loss following bariatric surgery on brain function, structural integrity and metabolism (neurologia)

FT Mona Mannevuo
Affektitehdas. Työn rationalisoinnin historiallisia jatkumoita (sukupuolentutkimus, Stiftelsen för Åbo Akademin myöntämä palkinto)

FT Sini Haapala
Central auditory processing and the acquisition of phonology in 2-year-old children with recurrent acute otitis media (logopedia)

Onnea palkinnon saajille!