Yliopistoseura jakoi apurahoja Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille
 

Valto-takala-apuraha-59

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran apurahan sai 30 Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa.


Turun Suomalainen Yliopistoseura on jakanut opiskelijoille pitäjänneuvos Valto Takalan rahastosta 30 kappaletta 1 000 euron apurahoja. Pitäjänneuvos Takalan testamenttilahjoitus mahdollistaa opintojensa loppuvaiheessa olevien perustutkinto-opiskelijoiden vuosittaisen tukemisen.
 
Yliopistoseura kohdistaa tukensa erityisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 104 kappaletta, eli noin 30 prosenttia hakijoista sai anomukseensa myönteisen päätöksen.

Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja Risto Lammintausta ja Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen jakoivat apurahat 3.4.2018 pidetyssä jakotilaisuudessa.

”Me Yliopistoseurassa haluamme kannustaa opiskelijoita omistautumaan jo perustutkintoonsa. Hyvät työskentelytavat ja opintosuoritukset antavat arvokkaan pohjan sekä työtehtäviin että mahdollisiin jatko-opintoihin”, Lammintausta toteaa.

Pitäjänneuvos Valto Takalan rahasto on Yliopistoseuran suurin rahasto. Siitä jaetaan vuosittain stipendejä Turun yliopiston lahjakkaille ja opinnoissaan menestyneille eri tieteenalojen opiskelijoille Valto Takalan toiveen mukaisesti. Tänä vuonna apurahansaajia on 25 eri pääaineesta.

Apuraha myönnettiin seuraaville opiskelijoille:

Aakko, Janne (kulttuurihistoria)
Bang, Yeajin (education)
Bottoms, Isabel (future studies)
Dahlström, Mikael (oikeustiede, laskentatoimi ja rahoitus)
Hashempour, Niloofar (biomedical imaging)
Helkkula, Maria (lääketiede)
Hirvonen, Tatu (biotekniikka)
Keski-Laturi, Mikko (maantiede)
Kinnunen, Eevastiina (yleinen kirjallisuustiede)
Kuusisto, Roosa (kasvatustieteet)
Laitinen, Emilia (folkloristiikka)
Lamberg, Anna (johtaminen ja organisointi)
Lillman, Antti (yleinen historia)
Meronen, Senja (geologia)
Mikkonen, Linda (suomen kieli)
Mäenpää, Susanna (logopedia)
Nguyen, Hai Viet Linh (international business)
Nguyen, Nhan Thanh (international business)
Norvasto, Maija (yleinen kirjallisuustiede)
Penttilä, Katriina (digitaalinen kulttuuri)
Porthan, Elviira (lääketiede)
Pyykkö, Anni (East Asian Master’s Programme)
Samson, Raphael (elintarvikekemia)
Siemuri, Rume (education)
Sippola, Ella (ekologia)
Tariq, Daniyal (matematiikka)
Tyystjärvi, Sofia (molekulaarinen systeemibiologia)
Vieno, Terhi (talousmaantiede)
Virtanen, Katrina (maisematutkimus)
Vuorinen, Emmiliisa (biokemia)

 

Valto-takala-apuraha-82

Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija Nhan Nguyen ja maaperägeologian opiskelija Senja Meronen olivat apurahan saaneiden opiskelijoiden joukossa.

– Tuntuu, että tekemistäni arvostetaan, kun pääsin ensin mukaan mikromuovin tutkimiseen keskittyvään projektiin ja nyt sain tämän apurahan. Teen projektiin gradua ja tutkin, millaista muovia vesistössä on, mistä se on tullut ja miltä ajalta se on. Osana graduani kehitän uuden menetelmän mikromuovin tutkimiseen, Meronen sanoo.

– Apuraha motivoi ja merkitsee, että tekemiseni otetaan vakavasti. Olen opintojeni loppuvaiheessa ja apurahan saaminen rohkaisee siirtymään eteenpäin. Teen tällä hetkellä gradua, jossa tarkastelen, kuinka muotoiluajattelu, eli design thinking, voi johtaa innovaatioihin. Seuraavaksi minulla on suunnitelmissa tehdä tohtorintutkinto, Nguyen toteaa.

 

Lisätietoja:
Johanna Skurnik
jeskur@utu.fi, 045 152 6666