Takalan rahastosta tukea lahjakkaille opiskelijoille ja nuorille tutkijoille

Yliopistoseura jakoi Valto Takalan rahastostaan apurahoina 27 000 euroa Turun yliopiston opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.

Apurahat jaettiin yliopiston hallintohuoneessa 4.4. Tilaisuuden avasi Turun yliopiston kansleri Pekka Puska, joka onnitteli suuresta hakijajoukosta valikoituneita apurahan saajia ja osoitti huolta ja myötätuntoa opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta.

Turun yliopistoseuran puheenjohtaja Satu Astala kertoi omalla puheenvuorollaan apurahan saaneille Yliopistoseurasta ja 1890 Lapinjärvellä syntyneestä Valto Takalasta. Takala halusi testamentissaan käyttää varansa lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseen ja seura on kunnioittanut Takalan tahtoa ohjaamalla tukensa ensisijaisesti pro gradu -vaiheen opiskelijoille.

– Tarmokkaana ja älykkäänä miehenä tunnettu Takala joutui aikanaan itse valitsemaan yliopisto-opiskelun ja kotitilan välillä. Kotitila vei voiton, mutta hän tuki Turun yliopiston perustamista liittymällä Yliopistoseuran jäseneksi jo vuonna 1920. Lisäksi hän tuki eläessään useiden sukulaistensa opintoja lainaamalla näille rahaa, Astala kertoi.

Elina Keränen sai Takalan rahastosta apurahan Kirjailija-arkkitehti Salme Setälän ammatti-identiteettiä koskevaan kulttuurihistorian pro gradu -työhönsä

– Tunnustus motivoi mukavasti gradun loppuvaihetta, Keränen summaa.

Apurahalla on Keräselle myös käytännön merkitystä. Sen turvin hän voi keskittyä hetkeksi ensisijaisesti gradun tekoon.

Opiskelijoiden apurahan saivat Hanna Lehtinen (uskontotiede), Aura Nikkilä (taidehistoria), Joonas Kinnunen (arkeologia), Elina Keränen (kulttuurihistoria), Pauliina Peltonen (englannin kieli), Satu Lahtinen (molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka), Anu-Teija Kuovi (biokemia), Päivi Mikkolainen (maantiede),  Jenni Hänninen (biologia, ympäristötiede), Ruth  Fair-Mäkelä (biolääketiede),  Petra Miikulainen (biolääketiede), Anna-Mari Koistinen (lastentaudit), Emmi-Leena Kuivala (oikeustiede),  Suvi Peltoniemi  (psykologia), Anna Laiho (sosiaalipolitiikka), Milla Harju (markkinointi), Elina Vuorila (kansainvälinen liiketoiminta) ja  Erkka Laine (kasvatustiede).

Nuorten tutkijoiden apurahan saajat ovat Johanna  Skurnik (yleinen historia), Heidi Hyytiä (molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka), Henna Joki (endokrinologia),  Laura Raiko (iho- ja sukupuolitautioppi), Henri Pettersson (tieteenfilosofia) sekä Eeva Kuntsi-Reunanen (kansantaloustiede).

Opiskelijoiden apurahat ovat suuruudeltaan 1000 euroa ja nuorten tutkijoiden 1500 euroa.

Apuraha myönnettiin 18 opiskelijalle ja kuudelle nuorelle tutkijalle.

Elina Keräsen mukaan apuraha vaikuttaa hänen gradutyöskentelyynsä myönteisesti.