Päätoimittaja Riitta Monto valittiin seuran puheenjohtajaksi

Turun Suomalainen Yliopistoseura valitsi syyskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monton. ​

– Tieteen ja tutkimuksen aseman tulee olla yhteiskunnassa vahva. Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtajana toivon voivani vaikuttaa turkulaisen tutkimuksen arvostukseen. Turun yliopiston alueellista merkitystä ei voi liikaa korostaa. Seura voi tutustuttaa yleisöä yliopistokulttuuriin ja uusimpaan tutkimukseen esimerkiksi järjestämällä ajankohtaisia luentoja, Monto toteaa.

– Toivon myös, että onnistumme kasvattamaan seuran jäsenmäärää, sillä keskeinen tehtävämme on tukea nuoria tutkijoita ja opiskelijoita.

Taloustoimikunnan puheenjohtaja Elina Herrala (vas.) onnittelee uutta puheenjohtajaa.

Yliopistoseuran hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin hallintojohtaja Terhi Mäki. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin pankinjohtaja Satu Astala ja uusiksi jäseniksi erikoislääkäri Heimo Valkama sekä rehtori Marjut Kleemola.

Syyskokouksen yhteydessä VTT Ville Laamanen esitelmöi kirjailija Olavi Paavolaisesta. Laamanen kertoi tarkastelleensa alkuvuodesta ilmestyneessä väitöskirjassaan Paavolaisen tekemien havaintojen kautta modernin ja totalitaarisen kulttuurin kohtaamista 1930-luvun Euroopassa.

 
Ville Laamanen avasi yleisölle Olavi Paavolaisen 1930-luvulla tekemiä matkoja ja niillä tehtyjä havaintoja alkuperäisaineistosta otettujen kuvien avulla.

- Paavolainen ei esittänyt jyrkkiä mielipiteitä tapahtumista, vaan luovi ajassa ja pyrki tavoittamaan muutoksesta aina olennaisen, Laamanen toteaa pohtiessaan Paavolaiseen kohdistunutta suurta kiinnostusta tutkimuksessa, kaunokirjallisuudessa ja mediassa.

- Tullessani tänne puhumaan ympyrä eräällä tavalla sulkeutuu. Sain ensimmäisen apurahani väitöskirjaa varten aikoinaan Yliopistoseuralta. Se kannusti jatkamaan väitöskirjan parissa.