Syyskokouksessa toimitusjohtaja Risto Lammintausta valittiin Yliopistoseuran hallitukseen

Turun Suomalainen Yliopistoseura valitsi syyskokouksessaan hallituksen uudeksi jäseneksi Forendo Pharman toimitusjohtajan LKT Risto Lammintaustan. ​

- Koska yliopisto ja yliopistolaiset ovat pitkään olleet tärkeä osa elämänpiiriäni, olin valmis tulemaan mukaan. Toivon Yliopistoseuran voivan vaikuttaa siihen, että yliopisto on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi osa yhteisöämme. Haluankin kannustaa yliopistoa ja yrityksiä yhteistyöhön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi, Lammintausta toteaa.

Risto Lammintausta valittiin 2014 Turun yliopiston vuoden alumniksi. Vasemmalla seuran puheenjohtaja Riitta Monto, joka oli vuorostaan 2012 vuoden alumni.

Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto valittiin uudelleen puheenjohtajaksi vuodelle 2016. Toimitusjohtaja Kari Meltovaaralle tuli hallitusvuodet täyteen. Hänet valittiin uudeksi jäseneksi seuran neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin toistamiseen pankinjohtaja Satu Astala.

Sibeliuksen Finlandia-teoksen muuttuvat merkitykset

Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi kulttuurihistorian professori Hannu Salmi esitelmöi syyskokouksen yhteydessä Finlandia-teoksen muuttuvista merkityksistä.

- Finlandia kytkeytyy jo lähtökohtiensa puolesta kiinteästi tarinaan Suomen syntymästä. Se ankkuroituu sortokausien aikaan, historialliseen vaiheeseen, jolla on vahva asema suomalaisuuden tulkinnassa, Salmi painottaa.

Finlandian kansainvälinen menestys vahvistui 1910-luvulla, mutta poliittiset mullistukset vaikuttivat tapaan, jolla Sibeliuksen tuotantoa vastedes tulkittaisiin.

- Sibelius leimautui valkoisen Suomen tulkiksi. Samalla Suomen herääminen ja vapauden kaipuu, josta Finlandia ammensi, sai ideologisesti painottuneen tulkinnan.  Vasta toisen maailmansodan jälkeen Finlandia alettiin nähdä taas kansakuntaa kokoavana ja eheyttävänä teoksena. Tästä hyvänä esimerkkinä on tapa, jolla Finlandiaa käytetään Tuntematon sotilas -elokuvassa.

Jean Sibeliuksen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Professori Hannu Salmi piti juhlavuoden kunniaksi esitelmän Finlandia-teoksen merkityksestä suomalaisille.

Salmi toteaa myös Finlandian saaneen maistaa osansa siitä, että musiikista on tullut leikittelyn kohde.

- Vuonna 1993, kaksi vuotta Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, Leningrad Cowboys -yhtyeen ulkoilmakonsertissa Puna-armeijan kuoro esitti Finlandian suomeksi suomalaisille. Menneisyyden varjot olivat läsnä, mutta vain etäisenä kaikuna.

Finlandian laulaminen on nykypäivänä itsestäänselvyys. Sibelius oli tästä kuitenkin toista mieltä. Kun sanoituksia syntyi solkenaan muiden kun Sibeliuksen kynästä, oli säveltäjä lopulta teoksestaan todennut:

- Sehän on tehty orkesteria varten. Mutta jos maailma tahtoo laulaa, niin ei sille mitään mahda.