Painajaisia tutkiva Nils Sandman luennoi syyskokouksen yhteydessä

 Painajaiset_hanna_oksanen

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran varsinainen syyskokous pidetään torstaina marraskuun 29. päivänä 2018. Kokousta ennen, klo 17.00 tutkijatohtori Nils Sandman luennoi aiheesta Painajaiset: kliininen, tieteellinen ja filosofinen ongelma.

Sandman sai Yliopistoseuralta väitöskirjapalkinnon elokuussa 2018. Hän tutki väitöskirjassaan, miten paljon suomalaiset aikuiset näkevät painajaisia, mitä ongelmia paljon painajaisia kokevilla ihmisillä on ja mitä painajaisista voi seurata.

– Noin neljä prosenttia aikuisista näkee usein painajaisia. Nuoret naiset raportoivat näkevänsä nuoria miehiä enemmän painajaisia. Iän myötä ero sukupuolten välillä tasoittui, Sandman toteaa.

Pitkän aikavälin kattava aineisto mahdollisti myös painajaisten tarkastelun historiallisesta näkökulmasta. Vaikuttaa siltä, että painajaisia nähdään hiukan enemmän 2000-luvulla kuin aikaisempina vuosikymmeninä.

– Lähes kaikki näkevät silloin tällöin painajaisia ja yleensä niistä ei ole suurta haittaa. Pieni osa ihmisistä kuitenkin näkee jatkuvia painajaisia ja heille painajaiset voivat olla vakava ongelma, Sandman selventää.

Klo 18.00 alkaa varsinainen syyskokous, jossa käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilintarkastajat. Kokouksessa vahvistetaan myös liittymis- ja jäsenmaksu sekä valitaan hallituksen ja neuvottelukunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.

Tilaisuus järjestetään Maaherran makasiinin Porthan-salissa. Osoite on Henrikinkatu 10. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.