Kevätkokouksen yhteydessä tarkastellaan tavaratulvaa nykypäivän Suomessa

Yliopistoseuran varsinainen kevätkokous pidetään 6.4.2016 klo 19.00. Kokouksessa käsitellään muun muassa toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.

Kokousta ennen klo 18.00 kulttuurihistoroitsija ja ammattijärjestäjä Ilana Aalto luennoi aiheesta "Kama, roina, roju. Tavaran merkitykset yltäkylläisyyden yhteiskunnassa". Luennolla tarkastellaan miten suomalaisen yhteiskunnan historia kuvataan usein kertomuksena niukkuudesta runsauteen.

- Menneiden vuosisatojen puute ja sota-aikojen pula ovat elintason nousun ja kulutusyhteiskunnan läpimurron myötä vaihtuneet yltäkylläisyyteen, jossa taloustaantumat ovat vain väliaikaisia notkahduksia. Elintason kohoaminen on ilmennyt muun muassa tavaroiden hankkimisena, ja nykyään voidaan puhua jopa koteja tukkivasta tavaratulvasta, Aalto toteaa.

Luennolla kuullaan millaisia merkityksiä tavarapaljouteen ja sen hallinnoimiseen liittyy 2010-luvun Suomessa ja miksi tavaroiden vähentämisestä on muodostumassa trendi. Aalto tarkastelee tavaraähkyä myös ammattijärjestäjänä, joka auttaa ihmisiä selviytymään tavarapaljouden kanssa.

Muutkin kuin seuran jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan esitelmää. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että paikkoja on rajallisesti. Muutaman rivin varaamme jäsenistön käyttöön.

Paikkana on Maaherran makasiini (Henrikinkatu 10), Porthan-Sali.

Tervetuloa!

 

 

 

Ilana Aalto antaa luennolla ohjeita myös siihen, miten kodin saa pysymään järjestyksessä. Kuva: Hanna Oksanen