Jäsenhankintakampanja on innoittanut uusia toimijoita mukaan Yliopistoseuraan

Yliopistoseuran jäsenhankintakampanja jatkuu vielä toukokuun loppuun saakka. Satavuotisjuhlavuotensa kunniaksi seura lahjoittaa jokaisen kampanjan aikana liittyneen uuden jäsenen ensimmäisen jäsenmaksun Turun yliopiston varainhankintaan.

Turun Suomalainen Yliopistoseura perustettiin marraskuussa 1917 organisoimaan varainkeruuta suomalaisen yliopiston perustamiseksi Turkuun. Turun yliopisto perustettiin keräyksestä saaduin lahjoitusvaroin vuonna 1920.

- Yliopistoseuralla on hieno syntyhistoria – tavalliset suomalaiset kokivat tärkeäksi tukea yliopiston perustamista vähistäkin varoistaan. Turun Yliopisto syntyi todellakin ”vapaan kansan lahjana vapaalle tieteelle”. On suuri kunnia kuulua tähän seuraan, sanoo Yliopistoseuran jäseneksi kevään aikana liittynyt Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi.

Yliopistoseuran jäseneksi voivat liittyä myös yritykset ja muut yhteisöt. Vastikään yhteysöjäseneksi tulleelle Turun Kauppakamarille Turun yliopisto on tärkeä yhteistyökumppani.

- Kauppakamari on linjannut korkeakouluyhteistyön ja siksi meille on luontevaa kuulua myös Yliopistoseuraan. Turun yliopisto on alueen vetovoiman ja merkityksen kannalta aivan olennainen toimija. Yliopiston ja yritysten yhteistyötä voi myös edelleen tiivistää ja siinä olemme mielellämme mukana, Turun Kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve tähdentää.

Turun yliopiston englannin kielen professori Matti Peikola kertoo kuulleensa seurasta apurahahakujen yhteydessä aloittaessaan opintonsa 1980-luvulla.

- Kun sittemmin tutustuin paremmin Turun yliopiston syntyhistoriaan, on Yliopistoseuran merkitys avautunut minulle uudella tavalla. Jäsenyys on hyvä tapa olla tukemassa muun muassa nuorten tutkijoiden tieteellistä toimintaa Turun yliopistossa.

Lue lisää jäsenyydestä.

Lue lisää Yliopistoseuran juhlavuodesta.

Yliopistoseuran yhteisöjäsenet.