Turun Suomalainen Yliopistoseura ry.

Henrikinkatu 10
20014 Turun yliopisto
yliopistoseura(at)utu.fi

Yliopistoseura on myös Facebookissa ja Twitterissä!

Yliopistoseuran historia

Marraskuun 4. päivänä 1917 perustettiin Turun Suomalainen Yliopistoseura organisoimaan varojen keräystä suomalaisen yliopiston perustamiseksi Turkuun. Yliopistoseura on yksi Suomen vanhimmista yhdistyksistä, yhdistysrekisterissä se sai järjestysnumeron 12.

Aktiivinen propagandatyö teki yliopistohanketta tunnetuksi kautta Suomen. Sadat vapaaehtoiset kerääjät kiersivät maata, paikoin jopa talosta taloon keräten lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä. Vastaitsenäistyneen maan kansalaisia elähdytti vahva suomalaisuusaatteen värittämä sivistystahto ja keräystavoite saavutettiin muutamassa vuodessa. Lahjoittajia – maanviljelijöitä, virkamiehiä, opettajia, taiteilijoita, tiedemiehiä – kertyi lopulta 22 040. Tästä viestii tänäkin päivänä yliopiston päärakennuksen seinässä oleva teksti ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”.

Yliopisto perustettiin vuonna 1920, jonka jälkeen seuraa tarvittiin toiminnan käynnistämiseen, taloudesta ja hallinnosta huolehtimiseen. Eriytyminen alkoi vuonna 1927, jolloin seura lahjoitti omaisuutensa yliopistolle. Mutta aina yliopiston valtiollistamiseen asti vuonna 1974 yliopistoseura avusti yliopiston toimintaa erilaisissa tilapäistarpeissa.

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran historia on aina ollut sidoksissa Turun yliopiston kehitysvaiheeseen – siihen, minkälaista tukea yliopisto kulloinkin tarvitsee. Vapauduttuaan jatkuvista rahankeräyksistä ja yliopiston taloushallinnon velvoitteista seurasta tuli aatteellinen yhdistys. Keskeisiksi tehtäviksi seuralle muodostuivat opiskelijoille suunnatut apurahat sekä yliopistokulttuurin tukeminen. Näistä ovat esimerkkeinä historiakirjallisuuden julkaiseminen, publiikkiperinteen elvyttäminen, yliopiston lipun konservointi ja Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin hankkiminen. Yliopistoseura toimi pitkään myös kesäyliopiston taustayhteisönä. Viime vuosina on korostunut seuran rooli yliopiston ystäviä kokoavana tahona, yhteydenpitokanavana jäsenistönsä ja yliopiston välillä sekä positiivisen viestin välittäjänä Turun yliopistosta.

Teksti: Tapani Kunttu, Riitta Pyykkö ja Rauno Mannnila
Kuva: Janita Jalonen

Vuonna 1917 aloitettu varainkeruu yliopiston perustamiseksi. Hae tuttuja lahjoittajia!

Lue lisää Yliopistoseuran historiasta

Yliopistoseuran historiaan liittyvää kirjallisuutta

liity liity tilaa tilaa